Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dobrota Pucherová – Róbert Gáfrik (eds.): Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 4
Libuša Vajdová
Detaily:
Rok, strany: 2016, 114 - 119
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Vajdová, L. 2016. Dobrota Pucherová – Róbert Gáfrik (eds.): Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. In World Literature Studies, vol. 8, no.4, pp. 114-119. 1337-9275.

APA:
Vajdová, L. (2016). Dobrota Pucherová – Róbert Gáfrik (eds.): Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. World Literature Studies, 8(4), 114-119. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.