Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

XXI. kongres Medzinárodnej asociácie komparatistickej literatúry vo Viedni

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 4
Róbert Gáfrik Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 107 - 113
Jazyk: slo
Typ článku: správy / news
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Gáfrik, R. 2016. XXI. kongres Medzinárodnej asociácie komparatistickej literatúry vo Viedni. In World Literature Studies, vol. 8, no.4, pp. 107-113. 1337-9275.

APA:
Gáfrik, R. (2016). XXI. kongres Medzinárodnej asociácie komparatistickej literatúry vo Viedni. World Literature Studies, 8(4), 107-113. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.