Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Transcultural icons of East-Central Europe

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 4
Matteo Colombi - Christine Gölz - Beáta Hock - Stephan Krause
Detaily:
Rok, strany: 2016, 2 - 4
Jazyk: eng
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Colombi, M., Gölz, C., Hock, B., Krause, S. 2016. Transcultural icons of East-Central Europe. In World Literature Studies, vol. 8, no.4, pp. 2-4. 1337-9275.

APA:
Colombi, M., Gölz, C., Hock, B., Krause, S. (2016). Transcultural icons of East-Central Europe. World Literature Studies, 8(4), 2-4. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.