Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Štefan Timko (ed.): Česká literatúra a film II.

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 3
Dominika Tekeliová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 142 - 144
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Tekeliová, D. 2016. Štefan Timko (ed.): Česká literatúra a film II.. In World Literature Studies, vol. 8, no.3, pp. 142-144. 1337-9275.

APA:
Tekeliová, D. (2016). Štefan Timko (ed.): Česká literatúra a film II.. World Literature Studies, 8(3), 142-144. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.