Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Renáta Bojničanová: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 3
Peter Kerecman
Detaily:
Rok, strany: 2016, 140 - 142
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Kerecman, P. 2016. Renáta Bojničanová: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth. In World Literature Studies, vol. 8, no.3, pp. 140-142. 1337-9275.

APA:
Kerecman, P. (2016). Renáta Bojničanová: Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth. World Literature Studies, 8(3), 140-142. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.