Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zabawy i zabawki. Studia antropologiczne. 13. ročník

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 3
Adam Bžoch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 137 - 139
Jazyk: slo
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Bžoch, A. 2016. Zabawy i zabawki. Studia antropologiczne. 13. ročník. In World Literature Studies, vol. 8, no.3, pp. 137-139. 1337-9275.

APA:
Bžoch, A. (2016). Zabawy i zabawki. Studia antropologiczne. 13. ročník. World Literature Studies, 8(3), 137-139. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.