Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dana Hučková: Kontexty Slovenskej moderny

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 3
Dagmar Kročanová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 134 - 136
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Kročanová, D. 2016. Dana Hučková: Kontexty Slovenskej moderny. In World Literature Studies, vol. 8, no.3, pp. 134-136. 1337-9275.

APA:
Kročanová, D. (2016). Dana Hučková: Kontexty Slovenskej moderny. World Literature Studies, 8(3), 134-136. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.