Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bogumiła Suwara (ed.): {(staré a nové) rozhrania /*interfejsy*/ [literatúry]}

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 3
Pavla Hartmanová
Detaily:
Rok, strany: 2016, 131 - 133
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Hartmanová, P. 2016. Bogumiła Suwara (ed.): {(staré a nové) rozhrania /*interfejsy*/ [literatúry]}. In World Literature Studies, vol. 8, no.3, pp. 131-133. 1337-9275.

APA:
Hartmanová, P. (2016). Bogumiła Suwara (ed.): {(staré a nové) rozhrania /*interfejsy*/ [literatúry]}. World Literature Studies, 8(3), 131-133. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.