Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Staré a nové výzvy pre elektronickú literatúru v postdigitálnej dobe

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 3
Bogumiła Suwara Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 2 - 2
Jazyk: slo
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Suwara, B. 2016. Staré a nové výzvy pre elektronickú literatúru v postdigitálnej dobe. In World Literature Studies, vol. 8, no.3, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Suwara, B. (2016). Staré a nové výzvy pre elektronickú literatúru v postdigitálnej dobe. World Literature Studies, 8(3), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.