Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Mariana Čechová – Ľubomír Plesník: Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 2
Lucia Biznárová
Detaily:
Rok, strany: 2016, 113 - 114
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Biznárová, L. 2016. Mariana Čechová – Ľubomír Plesník: Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov. In World Literature Studies, vol. 8, no.2, pp. 113-114. 1337-9275.

APA:
Biznárová, L. (2016). Mariana Čechová – Ľubomír Plesník: Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov. World Literature Studies, 8(2), 113-114. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.