Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Josef Opatrný – Michal Zourek – Lucia Majlátová – Matyáš Pelant: Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945 – 1989 en los archivos de la República Checa

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 2
Nataša Burcinová
Detaily:
Rok, strany: 2016, 111 - 113
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Burcinová, N. 2016. Josef Opatrný – Michal Zourek – Lucia Majlátová – Matyáš Pelant: Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945 – 1989 en los archivos de la República Checa. In World Literature Studies, vol. 8, no.2, pp. 111-113. 1337-9275.

APA:
Burcinová, N. (2016). Josef Opatrný – Michal Zourek – Lucia Majlátová – Matyáš Pelant: Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945 – 1989 en los archivos de la República Checa. World Literature Studies, 8(2), 111-113. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.