Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Magda Kučerková (ed.): Duchovná cesta a jej podoby v literatúre

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 2
Ján Knapík Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 109 - 111
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Knapík, J. 2016. Magda Kučerková (ed.): Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. In World Literature Studies, vol. 8, no.2, pp. 109-111. 1337-9275.

APA:
Knapík, J. (2016). Magda Kučerková (ed.): Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. World Literature Studies, 8(2), 109-111. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.