Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Magický realizmus v literatúrach strednej Európy

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 2
Judit Görözdi Číslo ORCID - Radoslav Passia Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2016, 2 - 2
Jazyk: slo
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Görözdi, J., Passia, R. 2016. Magický realizmus v literatúrach strednej Európy. In World Literature Studies, vol. 8, no.2, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Görözdi, J., Passia, R. (2016). Magický realizmus v literatúrach strednej Európy. World Literature Studies, 8(2), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.