Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Daniela Blahutková – Miloš Ševčík: Patočkovy interpretace literatury (Marcel Forgáč)

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 1
Marcel Forgáč
Detaily:
Rok, strany: 2016, 133 - 135
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Forgáč, M. 2016. Daniela Blahutková – Miloš Ševčík: Patočkovy interpretace literatury (Marcel Forgáč). In World Literature Studies, vol. 8, no.1, pp. 133-135. 1337-9275.

APA:
Forgáč, M. (2016). Daniela Blahutková – Miloš Ševčík: Patočkovy interpretace literatury (Marcel Forgáč). World Literature Studies, 8(1), 133-135. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.