Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Libuša Vajdová a kol.: Myslenie o preklade na Slovensku (Milan Potočár)

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 1
Milan Potočár
Detaily:
Rok, strany: 2016, 129 - 131
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Potočár, M. 2016. Libuša Vajdová a kol.: Myslenie o preklade na Slovensku (Milan Potočár). In World Literature Studies, vol. 8, no.1, pp. 129-131. 1337-9275.

APA:
Potočár, M. (2016). Libuša Vajdová a kol.: Myslenie o preklade na Slovensku (Milan Potočár). World Literature Studies, 8(1), 129-131. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.