Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K (Anton Eliáš)

In: World Literature Studies, vol. 8, no. 1
Anton Eliáš
Detaily:
Rok, strany: 2016, 127 - 128
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Eliáš, A. 2016. Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K (Anton Eliáš). In World Literature Studies, vol. 8, no.1, pp. 127-128. 1337-9275.

APA:
Eliáš, A. (2016). Oľga Kovačičová – Mária Kusá (eds.): Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A – K (Anton Eliáš). World Literature Studies, 8(1), 127-128. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.