Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

PETER ZAJAC (ed.): Poetika festivity [The poetics of festivity]

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 2
Zornitza Kazalarska
Detaily:
Rok, strany: 2022, 109 - 112
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Kazalarska, Z. 2022. PETER ZAJAC (ed.): Poetika festivity [The poetics of festivity]. In World Literature Studies, vol. 14, no.2, pp. 109-112. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.9

APA:
Kazalarska, Z. (2022). PETER ZAJAC (ed.): Poetika festivity [The poetics of festivity]. World Literature Studies, 14(2), 109-112. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.9
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 6. 2022