Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Arie van der Ent (ed.): Vermoorde dichters almanak: Onvrijwillig gestorven 1919–1944 [Murdered poets’ almanac: Involuntary death 1919–1944]

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 2
Adam Bžoch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 103 - 104
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Bžoch, A. 2022. Arie van der Ent (ed.): Vermoorde dichters almanak: Onvrijwillig gestorven 1919–1944 [Murdered poets’ almanac: Involuntary death 1919–1944]. In World Literature Studies, vol. 14, no.2, pp. 103-104. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.7

APA:
Bžoch, A. (2022). Arie van der Ent (ed.): Vermoorde dichters almanak: Onvrijwillig gestorven 1919–1944 [Murdered poets’ almanac: Involuntary death 1919–1944]. World Literature Studies, 14(2), 103-104. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.2.7
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 6. 2022