Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

World literature from the perspective of “small” literatures

In: World Literature Studies, vol. 14, no. 2
Róbert Gáfrik Číslo ORCID - Miloš Zelenka Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 2 - 4
Jazyk: eng
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Gáfrik, R., Zelenka, M. 2022. World literature from the perspective of “small” literatures. In World Literature Studies, vol. 14, no.2, pp. 2-4. 1337-9275.

APA:
Gáfrik, R., Zelenka, M. (2022). World literature from the perspective of “small” literatures. World Literature Studies, 14(2), 2-4. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 6. 2022