Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

K otázke o formovaní kresťanskej identity západných Slovanov

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 1
Svetlana Šašerina Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 95 - 96
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzia
Ako citovať:
ISO 690:
Šašerina, S. 2022. K otázke o formovaní kresťanskej identity západných Slovanov. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.1, pp. 95-96. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.15

APA:
Šašerina, S. (2022). K otázke o formovaní kresťanskej identity západných Slovanov. Slavica Slovaca, 57(1), 95-96. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.15
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 13. 6. 2022
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.