Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Za Jánom Jankovičom (1943–2021)

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 1
Mária Kusá Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 81 - 82
Jazyk: slo
Typ článku: Správa
Ako citovať:
ISO 690:
Kusá, M. 2022. Za Jánom Jankovičom (1943–2021). In Slavica Slovaca, vol. 57, no.1, pp. 81-82. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.8

APA:
Kusá, M. (2022). Za Jánom Jankovičom (1943–2021). Slavica Slovaca, 57(1), 81-82. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.8
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 13. 6. 2022
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.