Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Z porovnávacieho výskumu o mentalite Slovákov a Ukrajincov: Obraz Slovákov v slovenských a ukrajinských textoch v národných korpusoch

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 1
Jarmila Kredátusová
Detaily:
Rok, strany: 2022, 47 - 57
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Slovaks, Ukrainians, mentality, journalistic text, Slovak language corpus, Ukrainian language corpus, collocate, component, scheme.
Typ článku: Stúdia
O článku:
The image of Slovaks in Slovak and Ukrainian journalism is part of a broader comparison of research on the mentality of Slovaks and Ukrainians and contributes in the theory of knowledge to the linguistic and cultural image of both nations. In the study, the author describes those components (schemes and constructs) that have appeared in Slovak journalism over the past decade, as well as in Ukrainian journalism for the same period. It is therefore a matter of looking at the Slovaks from the inside (by themselves) and from the outside (by their neighbors – the Ukrainians). The author works with the corpus collocative method as one of the linguistic research methods and helps with the description with the method of psycholinguistics.
Ako citovať:
ISO 690:
Kredátusová, J. 2022. Z porovnávacieho výskumu o mentalite Slovákov a Ukrajincov: Obraz Slovákov v slovenských a ukrajinských textoch v národných korpusoch. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.1, pp. 47-57. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.4

APA:
Kredátusová, J. (2022). Z porovnávacieho výskumu o mentalite Slovákov a Ukrajincov: Obraz Slovákov v slovenských a ukrajinských textoch v národných korpusoch. Slavica Slovaca, 57(1), 47-57. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.4
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 13. 6. 2022
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.