Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pestovanie ryže na Slovensku

In: Geografický časopis, vol. 4, no. 3-4
Š. Fekete
Detaily:
Rok, strany: 1952, 113 - 124
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Fekete, Š. 1952. Pestovanie ryže na Slovensku. In Geografický časopis, vol. 4, no.3-4, pp. 113-124. 0016-7193.

APA:
Fekete, Š. (1952). Pestovanie ryže na Slovensku. Geografický časopis, 4(3-4), 113-124. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences