Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pirátstvo rieky Udavy

In: Geografický časopis, vol. 4, no. 3-4
Bartolomej Leško
Detaily:
Rok, strany: 1952, 89 - 106
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Leško, B. 1952. Pirátstvo rieky Udavy. In Geografický časopis, vol. 4, no.3-4, pp. 89-106. 0016-7193.

APA:
Leško, B. (1952). Pirátstvo rieky Udavy. Geografický časopis, 4(3-4), 89-106. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences