Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slnečné žiarenie v Bratislave

In: Geografický časopis, vol. 4, no. 3-4
M. Kacvinský
Detaily:
Rok, strany: 1952, 51 - 88
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Kacvinský, M. 1952. Slnečné žiarenie v Bratislave. In Geografický časopis, vol. 4, no.3-4, pp. 51-88. 0016-7193.

APA:
Kacvinský, M. (1952). Slnečné žiarenie v Bratislave. Geografický časopis, 4(3-4), 51-88. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences