Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Suchá jaskyňa v údolí Demänovky

In: Geografický časopis, vol. 4, no. 1-2
Anton Droppa
Detaily:
Rok, strany: 1952, 89 - 100
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Droppa, A. 1952. Suchá jaskyňa v údolí Demänovky. In Geografický časopis, vol. 4, no.1-2, pp. 89-100. 0016-7193.

APA:
Droppa, A. (1952). Suchá jaskyňa v údolí Demänovky. Geografický časopis, 4(1-2), 89-100. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences