Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k poznaniu vodného režimu Dunaja v Bratislave

In: Geografický časopis, vol. 4, no. 1-2
Mária Dmitrijeva - Juraj Pacl
Detaily:
Rok, strany: 1952, 63 - 88
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Dmitrijeva, M., Pacl, J. 1952. Príspevok k poznaniu vodného režimu Dunaja v Bratislave. In Geografický časopis, vol. 4, no.1-2, pp. 63-88. 0016-7193.

APA:
Dmitrijeva, M., Pacl, J. (1952). Príspevok k poznaniu vodného režimu Dunaja v Bratislave. Geografický časopis, 4(1-2), 63-88. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences