Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ochranné lesy strednej časti Malých Karpát

In: Geografický časopis, vol. 4, no. 1-2
Pavol Plesník
Detaily:
Rok, strany: 1952, 37 - 62
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Plesník, P. 1952. Ochranné lesy strednej časti Malých Karpát. In Geografický časopis, vol. 4, no.1-2, pp. 37-62. 0016-7193.

APA:
Plesník, P. (1952). Ochranné lesy strednej časti Malých Karpát. Geografický časopis, 4(1-2), 37-62. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences