Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Predveké cesty

In: Geografický časopis, vol. 5, no. 3-4
Štefan Janšák
Detaily:
Rok, strany: 1953, 169 - 196
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Janšák, Š. 1953. Predveké cesty. In Geografický časopis, vol. 5, no.3-4, pp. 169-196. 0016-7193.

APA:
Janšák, Š. (1953). Predveké cesty. Geografický časopis, 5(3-4), 169-196. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences