Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Geomorfologické pomery Podunajskej nížiny v oblasti medzi Novými Zámkami a Komárnom

In: Geografický časopis, vol. 5, no. 3-4
Michal Lukniš - Štefan Bučko
Detaily:
Rok, strany: 1953, 131 - 168
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Lukniš, M., Bučko, Š. 1953. Geomorfologické pomery Podunajskej nížiny v oblasti medzi Novými Zámkami a Komárnom. In Geografický časopis, vol. 5, no.3-4, pp. 131-168. 0016-7193.

APA:
Lukniš, M., Bučko, Š. (1953). Geomorfologické pomery Podunajskej nížiny v oblasti medzi Novými Zámkami a Komárnom. Geografický časopis, 5(3-4), 131-168. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences