Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

O premene odtoku riek stepných a lesostepných oblastí európskej časti SSSR

In: Geografický časopis, vol. 5, no. 1-2
M. I. Lvovič
Detaily:
Rok, strany: 1953, 65 - 80
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Lvovič, M. 1953. O premene odtoku riek stepných a lesostepných oblastí európskej časti SSSR. In Geografický časopis, vol. 5, no.1-2, pp. 65-80. 0016-7193.

APA:
Lvovič, M. (1953). O premene odtoku riek stepných a lesostepných oblastí európskej časti SSSR. Geografický časopis, 5(1-2), 65-80. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences