Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výnosnosť kukurice na Slovensku vo vzťahu ku klimatickým pomerom

In: Geografický časopis, vol. 5, no. 1-2
Koloman Tarábek
Detaily:
Rok, strany: 1953, 61 - 64
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Tarábek, K. 1953. Výnosnosť kukurice na Slovensku vo vzťahu ku klimatickým pomerom. In Geografický časopis, vol. 5, no.1-2, pp. 61-64. 0016-7193.

APA:
Tarábek, K. (1953). Výnosnosť kukurice na Slovensku vo vzťahu ku klimatickým pomerom. Geografický časopis, 5(1-2), 61-64. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences