Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Políčkovité a terasovité půdy ve Vysokých a Belanských Tatrách

In: Geografický časopis, vol. 5, no. 1-2
Josef Pelíšek
Detaily:
Rok, strany: 1953, 9 - 22
Jazyk: cze
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Pelíšek, J. 1953. Políčkovité a terasovité půdy ve Vysokých a Belanských Tatrách. In Geografický časopis, vol. 5, no.1-2, pp. 9-22. 0016-7193.

APA:
Pelíšek, J. (1953). Políčkovité a terasovité půdy ve Vysokých a Belanských Tatrách. Geografický časopis, 5(1-2), 9-22. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences