Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zpráva o geomorfologickom výskume severnej časti Strážovskej hornatiny

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 3-4
Emil Mazúr
Detaily:
Rok, strany: 1955, 226 - 229
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Mazúr, E. 1955. Zpráva o geomorfologickom výskume severnej časti Strážovskej hornatiny. In Geografický časopis, vol. 7, no.3-4, pp. 226-229. 0016-7193.

APA:
Mazúr, E. (1955). Zpráva o geomorfologickom výskume severnej časti Strážovskej hornatiny. Geografický časopis, 7(3-4), 226-229. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences