Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zpráva o geomorfologickom a kvartérne geologickom výskume Malých Karpát (dolina Vydrice)

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 3-4
Michal Lukniš
Detaily:
Rok, strany: 1955, 214 - 225
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Lukniš, M. 1955. Zpráva o geomorfologickom a kvartérne geologickom výskume Malých Karpát (dolina Vydrice). In Geografický časopis, vol. 7, no.3-4, pp. 214-225. 0016-7193.

APA:
Lukniš, M. (1955). Zpráva o geomorfologickom a kvartérne geologickom výskume Malých Karpát (dolina Vydrice). Geografický časopis, 7(3-4), 214-225. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences