Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Priepasti Plešiveckej planiny

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 3-4
Vilo Rozložník
Detaily:
Rok, strany: 1955, 178 - 192
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Rozložník, V. 1955. Priepasti Plešiveckej planiny. In Geografický časopis, vol. 7, no.3-4, pp. 178-192. 0016-7193.

APA:
Rozložník, V. (1955). Priepasti Plešiveckej planiny. Geografický časopis, 7(3-4), 178-192. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences