Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výmoľová erózia v povodí Ipľa

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 1-2
Valéria Mazúrová
Detaily:
Rok, strany: 1955, 102 - 109
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Mazúrová, V. 1955. Výmoľová erózia v povodí Ipľa. In Geografický časopis, vol. 7, no.1-2, pp. 102-109. 0016-7193.

APA:
Mazúrová, V. (1955). Výmoľová erózia v povodí Ipľa. Geografický časopis, 7(1-2), 102-109. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences