Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok ku geografii pôd na Žitnom ostrove

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 1-2
Koloman Tarábek
Detaily:
Rok, strany: 1955, 92 - 101
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Tarábek, K. 1955. Príspevok ku geografii pôd na Žitnom ostrove. In Geografický časopis, vol. 7, no.1-2, pp. 92-101. 0016-7193.

APA:
Tarábek, K. (1955). Príspevok ku geografii pôd na Žitnom ostrove. Geografický časopis, 7(1-2), 92-101. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences