Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Geomorfologické pomery juhovýchodnej časti Potiskej nížiny

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 1-2
Jozef Kvitkovič
Detaily:
Rok, strany: 1955, 72 - 83
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Kvitkovič, J. 1955. Geomorfologické pomery juhovýchodnej časti Potiskej nížiny. In Geografický časopis, vol. 7, no.1-2, pp. 72-83. 0016-7193.

APA:
Kvitkovič, J. (1955). Geomorfologické pomery juhovýchodnej časti Potiskej nížiny. Geografický časopis, 7(1-2), 72-83. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences