Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Geomorfológia a kvartér Studenovodskej doliny v Tatrách

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 1-2
Michal Lukniš
Detaily:
Rok, strany: 1955, 45 - 71
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Lukniš, M. 1955. Geomorfológia a kvartér Studenovodskej doliny v Tatrách. In Geografický časopis, vol. 7, no.1-2, pp. 45-71. 0016-7193.

APA:
Lukniš, M. (1955). Geomorfológia a kvartér Studenovodskej doliny v Tatrách. Geografický časopis, 7(1-2), 45-71. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences