Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k morfológii povodia Studeného potoka v Liptovských Tatrách

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 1-2
Emil Mazúr
Detaily:
Rok, strany: 1955, 15 - 44
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Mazúr, E. 1955. Príspevok k morfológii povodia Studeného potoka v Liptovských Tatrách. In Geografický časopis, vol. 7, no.1-2, pp. 15-44. 0016-7193.

APA:
Mazúr, E. (1955). Príspevok k morfológii povodia Studeného potoka v Liptovských Tatrách. Geografický časopis, 7(1-2), 15-44. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences