Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

K metódam vymedzovania hraníc miest

In: Geografický časopis, vol. 7, no. 1-2
Ján Verešík
Detaily:
Rok, strany: 1955, 5 - 14
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Verešík, J. 1955. K metódam vymedzovania hraníc miest. In Geografický časopis, vol. 7, no.1-2, pp. 5-14. 0016-7193.

APA:
Verešík, J. (1955). K metódam vymedzovania hraníc miest. Geografický časopis, 7(1-2), 5-14. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences