Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Příspěvek k limnické zoogeografii Dunaje

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 4
Jaroslav Rallšer
Detaily:
Rok, strany: 1960, 262 - 283
Jazyk: cze
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Rallšer, J. 1960. Příspěvek k limnické zoogeografii Dunaje. In Geografický časopis, vol. 12, no.4, pp. 262-283. 0016-7193.

APA:
Rallšer, J. (1960). Příspěvek k limnické zoogeografii Dunaje. Geografický časopis, 12(4), 262-283. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences