Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Nález gejzírových stalaginitů v termominerálních jeskyních v okolí Budapešti

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 3
Vladimír Panos
Detaily:
Rok, strany: 1960, 193 - 205
Jazyk: cze
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Panos, V. 1960. Nález gejzírových stalaginitů v termominerálních jeskyních v okolí Budapešti. In Geografický časopis, vol. 12, no.3, pp. 193-205. 0016-7193.

APA:
Panos, V. (1960). Nález gejzírových stalaginitů v termominerálních jeskyních v okolí Budapešti. Geografický časopis, 12(3), 193-205. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences