Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Denudační povrchy v povodí řeky Lomné

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 3
Otakar Stehlík
Detaily:
Rok, strany: 1960, 174 - 179
Jazyk: cze
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Stehlík, O. 1960. Denudační povrchy v povodí řeky Lomné. In Geografický časopis, vol. 12, no.3, pp. 174-179. 0016-7193.

APA:
Stehlík, O. (1960). Denudační povrchy v povodí řeky Lomné. Geografický časopis, 12(3), 174-179. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences