Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Periglaciální rysy v reliéfu Dyjskosvraleckého úvalu

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 3
Jaromír Demek
Detaily:
Rok, strany: 1960, 161 - 173
Jazyk: cze
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Demek, J. 1960. Periglaciální rysy v reliéfu Dyjskosvraleckého úvalu. In Geografický časopis, vol. 12, no.3, pp. 161-173. 0016-7193.

APA:
Demek, J. (1960). Periglaciální rysy v reliéfu Dyjskosvraleckého úvalu. Geografický časopis, 12(3), 161-173. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences