Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Sprašový profil v tehelni pri Hlohovci

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 2
Ján Košťálik
Detaily:
Rok, strany: 1960, 117 - 123
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Košťálik, J. 1960. Sprašový profil v tehelni pri Hlohovci. In Geografický časopis, vol. 12, no.2, pp. 117-123. 0016-7193.

APA:
Košťálik, J. (1960). Sprašový profil v tehelni pri Hlohovci. Geografický časopis, 12(2), 117-123. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences