Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ján Tomka-Sásky ako historický geograf

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 2
Ján Purgina
Detaily:
Rok, strany: 1960, 97 - 100
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Purgina, J. 1960. Ján Tomka-Sásky ako historický geograf. In Geografický časopis, vol. 12, no.2, pp. 97-100. 0016-7193.

APA:
Purgina, J. (1960). Ján Tomka-Sásky ako historický geograf. Geografický časopis, 12(2), 97-100. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences