Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konfínium na Záhorí a stará cesta nim vedúca z Bratislavy do Prahy

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 2
Štefan Janšák
Detaily:
Rok, strany: 1960, 86 - 96
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Janšák, Š. 1960. Konfínium na Záhorí a stará cesta nim vedúca z Bratislavy do Prahy. In Geografický časopis, vol. 12, no.2, pp. 86-96. 0016-7193.

APA:
Janšák, Š. (1960). Konfínium na Záhorí a stará cesta nim vedúca z Bratislavy do Prahy. Geografický časopis, 12(2), 86-96. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences