Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Príspevok k morfológii Pienin

In: Geografický časopis, vol. 12, no. 1
Ján Drdoš
Detaily:
Rok, strany: 1960, 38 - 61
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
Ako citovať:
ISO 690:
Drdoš, J. 1960. Príspevok k morfológii Pienin. In Geografický časopis, vol. 12, no.1, pp. 38-61. 0016-7193.

APA:
Drdoš, J. (1960). Príspevok k morfológii Pienin. Geografický časopis, 12(1), 38-61. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences